Hold your head up high, and eventually you'll find the one. When you do that, you begin to be genuinely funny, which will make it easier for your laugh. Try to keep your eye on the person you are talking to. When he sees her again, he may realize that he's taken a liking to you more, but it's possible that this won't be the case. Keep the compliments genuine, irregular and don't lie. When you get to the end of your rope, tie a knot and hang on. (Franklin D. This should not affect your relationship with your boyfriend, but you will need to discuss it. Be silly. Say how you really feel, but don't throw a tantrum. Just take off your top and throw it away. She loves you because you're her dance partner. Cake: Cakes are now available with texture of brands like Louis Vuitton, charles and keith. You're worth it. Still no reaction? Or ever accidentally said something that set your date off? I used to be indecisive. You never know. A two player video game online dating sites is too. Take off your panties while revealing your breasts,and just throw it away. Make sure he's comfortable. You want 2 know how to do this it depends on the girl she can like the guy alot then u have a challenge but i can help u with that ;). If you're not comfortable putting your picture up online, avoid overselling your appearance with dubious claims like Sharon Stone look-alike. There is no need to rush back into the dating world immediately. If he is a jerky type of guy or a bad boy, don't try to act all tough and those things. Think about where the woman of your dreams, whom you have defined would like to spend her time. So if you get snubbed, rejected or dumped, ignore it; not your fault. Just be willing to provide the same information. You'll likely want to drop the flirting though! You want to represent yourself in the best way possible, and having an incomplete profile doesn't really tell much about who you are, Bilotta explains. or even a compliment, such as, I like your hair. Prepare your material ahead of time.

Biografia

Markowicz

Prof. ANDRZEJ MARKOWICZ

Malarz, scenograf, reżyser, pedagog, absolwent ASP w Gdańsku. Po uzyskaniu dyplomu w 1969 roku pracował w Gdańskim Ośrodku Telewizji jako scenograf, w 1972 roku zadebiutował w teatrze. Zrealizował ponad 150 scenografii w teatrach polskich i zagranicznych. Współpracował z teatrami dramatycznymi i muzycznymi w Szwajcarii, Niemczech, Rosji, na Węgrzech, Jugosławii, Czechosłowacji. W Polsce pracował między innymi w teatrach w Warszawie (Teatr Polski, Studio, Ateneum, Dramatyczny), Gdańsku (Teatr Wybrzeże, Opera Bałtycka, Teatr Miniatura), Gdyni (Teatr Dramatyczny), Wrocławiu (Współczesny), w operach w Krakowie i Poznaniu, z teatrami w Łodzi, Toruniu, Katowicach i Lublinie.

Niektóre spektakle opracowywał jako scenograf, reżyser i adaptator, wśród nich zwłaszcza przedstawienia sztuk Witkacego przyniosły mu szczególne uznanie. Zdobył wiele nagród i wyróżnień – uchodzi za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli teatru plastycznego.

W latach 1983–1984 przebywał na stypendiach Międzynarodowego Instytutu Teatralnego w Paryżu oraz British Council w Londynie. Od 1991 wykłada na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, w której w 1994 roku założył Międzywydziałową Pracownię Scenografii. Projekty scenograficzne Markowicza prezentowane były na wystawach w Polsce i za granicą, m. in. w Warszawie (1979), w Bremie (1983), w 1984 na zaproszenie Jean’a -Louis’a Barrault w paryskim Theatre du Rond Point, podczas Festiwalu Teatralnego w Edynburgu w 1984 (wspólna wystawa z wystawą projektów teatralnych Pabla Picassa), w Teatrze Narodowym w Budapeszcie (1989). Brał udział w wystawie „Teatr Polski” w Brukseli (1990), a także dwukrotnie w światowej wystawie scenografii „Praskie Quadriennale” (1995 i 1999). Swoją twórczość prezentował także ze studentami w Muzeum Narodowym w Gdańsku (1998, 2006), w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (2008) oraz w Instytucie Polskim w Pradze (2011). Jego projekty scenografii i kostiumów znajdują się w zbiorach Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach, w Sopocie w Państwowej Galerii Sztuki i Urzędzie Miasta, w Wydawnictwie O. O. Palotynów w Paryżu, w kolekcjach prywatnych w Gdańsku, Gdyni, Paryżu, Bremie, Kragujewac, Genewie, Hanowerze, Brukseli i Kassel.

Andrzej Markowicz wykładał zagadnienia plastyki teatralnej na Uniwersytecie Colhester (Susex) Anglia (1984), Uniwersytecie Artystycznym (dawna ASP) w Poznaniu (2009–2010) i Uniwersytecie Gdańskim (2001–2002). Obecnie kieruje Katedrą Scenografii i Projektowania Przestrzeni Publicznej w ASP Gdańsk.

Painter, scenographer, director, graduate of the Academy of  Fine Arts in Gdańsk. Upon graduation in 1969, he worked at the Gdańsk Television as a scenographer and made his theatre debut in 1972. He designed over 150 scenographies at Polish and foreign theatres. He cooperated with drama and music theatres in Switzerland, Germany, Russia, Hungary, Yugoslavia, Czechoslovakia. In Poland, he worked in theatres in Warsaw (Polski, Studio,
Ateneum, Dramatyczny Theatres), Gdańsk (Wybrzeże Theatre,
Opera Bałtycka, Miniatura Theatre), Gdynia (Dramatyczny Theatre), Wrocław (Współczesny Theatre), in operas in Kraków and Poznań, in theatres in Łódź, Toruń, Katowice and Lublin. 

Several shows were prepared with Markowicz as scenographer, director and adaptator. In particular, his stagings of Witkacy’s plays gained him wide recognition. He received many awards and prizes – he is recognized as one of the most renowned representatives of plastic theatre. 

In 1983–1984 he received bursaries from the International Theatre Institute in Paris and the London British Council. Since 1991 he has lectured at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, where he created an Interdisciplinary Scenography Studio in 1994. Markowicz’s scenographic projects were presented at exhibitions in Poland and abroad e. g. in Warsaw (1979), Bremen (1983), at the Paris Théâtre du Rond Point, upon invitation by Jean -Louis Barrault (1984), during the Edinburgh Theatre Festival in 1984 (joint exhibition with Pablo Picasso’s theatrical projects), at the Budapest National Theatre (1989). He participated in “Polish Theatre” exhibition in Brussels (1990) and twice in “Prague Quadrennial” world exhibition of scenography (1995 and 1999). His works were also presented together with the works of students at the National Museum in Gdańsk (1998, 2006), at the Poznań Academy of Fine Arts (2008) and at the Polish Institute in Prague (2011). His scenography and costume designs are part of the collection of the Centre for Polish Scenography in Katowice, at the Natinal Gallery and the Town Hall of Sopot at the Pallotine Publishing House in Paris, in private collections in Gdańsk, Gdynia, Paris, Bremen, Kragujevac, Geneva, Hannover, Brussels, Kassel. 

Andrzej Markowicz taught theatre plastic arts at the University of Colhester (Sussex, 1984), at the University of Arts (former Academy of Fine Arts in Poznań, 2009–2010) and the University of Gdańsk (2001–2002). He is now Head of the Chair of Scenography and Public Space Design at the Gdańsk Academy of Fine Arts.

WYBRANE REALIZACJE TEATRALNE / SELECTED THEATRICAL PROJECTS

• Don Pasquale, G. Donizetti, Opera im. Stanisława Moniuszki
/ Stanisław Moniuszko Opera, Poznań 1974.

Emigranci / The Émigrés, S. Mrożek, Teatr Wybrzeże
/ Wybrzeże Theatre, Sopot 1976.

Promisses-promisses, B. Bacharach, Teatr Muzyczny
/ Musical Theatre, Gdynia 1976.

• Gyubal Wahazar, St. I. Witkiewicz, reż. i scen.
/ direction and scenography A. Markowicz, Teatr Polski / Polski Theatre, Bielsko-Biała 1977.

Matuzalem czyli wieczny mieszczanin / Methusalem or the Eternal Bourgeois, Y. Goll,
reż. i scen. / direction and scenography A. Markowicz, Teatr Studio, Warszawa / Studio Theatre, Warsaw, 1978
(prapremiera polska / Polish premiere).

Sen nocy letniej, W. Szekspir / Midsummer Night’s Dream, W. Shakespeare,
reż. i scen. / direction and scenography A. Markowicz, Teatr Polski / Polski Theatre, Bielsko-Biała 1978.

Żegnaj Judaszu / Farewell Judas, I. Iredyński, Teatr Narodowy, Sźeged (Węgry)
/ National Theatre, Szeged (Hungary), 1978.

Jan Maciej Karol Wścieklica / Jan Maciej Karol Hellcat, St. I. Witkiewicz,
Teatr im. W. Siemaszkowej / Siemaszkowa Theatre, Rzeszów 1978.

Zawisza Czarny, J. Słowacki, Teatr Ziemi Łódzkiej
/ Łódź Regional Theatre, Łódź 1979.

Rzeźnia / The Slaughterouse, S. Mrożek, Teatr Śląski
/ Śląski Theatre, Katowice 1979.

Giganci z gór / The Mountain Giants, L. Pirandello, reż. i scen.
/ direction and scenography A. Markowicz, Teatr Studio, Warszawa / Studio Theatre, Warsaw, 1979.

Lot nad kukułczym gniazdem / One Flew Over the Cuckoo’s Nest,
P. Wasserman, Teatr im. Stefana Jaracza / Jaracz Theatre, Olsztyn 1979.

Zbrodnia i kara, F. Dostojewski / Crime and Punishment, F. Dostoyevski,
Teatr im. Cypriana Norwida / Norwid Theatre, Jelenia Góra 1980.

Oni / They, St. I. Witkiewicz, reż i scen. / direction and scenography A. Markowicz,
Teatr im. S. Jaracza / Jaracz Theatre, Olsztyn 1980.

Ambasador / The Ambassador, S. Mrożek, Teatr im W. Horzycy /
Horzyca Theatre, Toruń 1981.

Pieszo / On Foot, S. Mrożek, reż. i scen.
/ direction and scenography A. Markowicz, Teatr im W. Horzycy / Horzyca Theatre, Toruń 1981.

Zbrodnia i kara, F. Dostojewski / Crime and Punishment, F. Dostoyevski,
Teatr im. Stefana Jaracza / Jaracz Theatre, Olsztyn 1981.

Wieczór trzech króli, W. Szekspir / Twelfth Night, W. Shakespeare,
reż. i scen. / direction and scenography A. Markowicz, Teatr im W. Horzycy / Horzyca Theatre, Toruń 1982.

Bankiet, wg W. Gombrowicza / Banquet, according to W. Gombrowicz
Olsztyńska Pantomima Głuchych / Olsztyn Pantomime of the Deaf, Olsztyn 1982.

Trójgraniasty kapelusz / The Three-Cornered Hat, M. de Falla,
Städtebundtheater Hof (Salle), Bayreuth, (Niemcy) / (Germany), 1983.

Hamlet, W. Szekspir / W. Shakespeare,
Teatr im. Stefana Jaracza / Jaracz Theatre, Olsztyn 1983.

Bezimienne dzieło / The Anonymous Work, St. I. Witkiewicz,
reż. i scen. / direction and scenography A. Markowicz, Teatr Dramatyczny / Dramatyczny Theatre, Gdynia 1983.

Brytan Bryś, A. Fredro, reż. i scen. / direction and scenography A. Markowicz,
Teatr Dramatyczny / Dramatyczny Theatre, Gdynia 1984.

Kurka wodna / The Water Hen, St. I. Witkiewicz,
reż. i scen. / direction and scenography A. Markowicz, Teatr im W. Horzycy / Horzyca Theatre, Toruń 1985.

Don Juan wraca z wojny / Don Juan Comes Back From the War, H. von Odon,
Teatr Dramatyczny / Dramatyczny Theatre, Elbląg 1985.

Wiśniowy sad, A. Czechow / The Cherry Orchard, A. Chekhov,
Teatr Ateneum, Warszawa / Ateneum Theatre, Warsaw, 1986.

Miłość i gniew / Look Back in Anger, John Osborne,
Teatr Powszechny, Warszawa / Powszechny Theatre, Warsaw, 1986.

Krótka noc / The Short Night, W. Terlecki,
Teatr Polski, Warszawa / Polski Theatre, Warsaw, 1987.

Polskie Requiem / Polish Requiem, K. Penderecki,
Olsztyńska Pantomima Głuchych / Olsztyn Pantomime of the Deaf, Olsztyn 1988.

Białe małżeństwo / White Wedding, S. Różewicz,
teatr w Egér (Węgry) / Egér Theatre (Hungary), 1988

Tango, S. Mrożek, Teatr Polski / Polski Theatre, Bydgoszcz 1989,
także Szczecin, Kragujevac, Kaliningrad, Wrocław / also in Szczecin, Kragujevac, Kaliningrad, Wrocław.

Sen nocy letniej, W. Szekspir / Midsummer Night’s Dream, W. Shakespeare,
reż. i scen. / direction and scenography A. Markowicz, Teatr Dramatyczny / Dramatyczny Theatre, Gdynia 1990.

Rigoletto, G. Verdi, Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka / Baltic State Opera and Philharmonic, Gdańsk 1990.

Jan Maciej Karol Wścieklica / Jan Maciej Karol Hellcat, St. I. Witkiewicz,
Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego / Szaniawski Drama Theatre, Płock 1990.

Zbrodnia i kara, F. Dostojewski / Crime and Punishment, F. Dostoyevski,
Teatr Współczesny im. E. Wiercińskiego / E. Wierciński Contemporary Theatre, Wrocław 1990.

Opera za trzy grosze / The Threepenny Opera, B. Brecht,
Teatr Współczesny im. E. Wiercińskiego / E. Wierciński Contemporary Theatre, Wrocław 1991.

Medea, J. Łuciuk, Opera i Operetka / Opera and Operette, Kraków 1991.

Ślub / The Marriage, W. Gombrowicz, Teatr Polski, Warszawa / Polski Theatre, Warsaw, 1991.

Peepshow, G. Tabori, Teatr Polski, Warszawa / Polski Theatre, Warsaw, 1992.

Siegmund, M. Lachere, Teater de Carogue, Genewa (Szwajcaria) / Teater de Carogue, Geneva (Switzerland),
1992 (prapremiera światowa / global premiere).

Cabaret, J. Kander, Teatr Polski / Polski Theatre, Bydgoszcz 1993.

Pan Tadeusz, A. Mickiewicz Teatr Polski / Polski Theatre, Szczecin 1996.

Wędrówki Mistrza Kościeja / La Balade du Grand Macabre, M. de Ghelderhode,
scenariusz, reż. , scen. / script, direction and scenography, A. Markowicz, Teatr Lalki i Aktora Miniatura
/ Miniatura Puppet and Actor Theatre, Gdańsk 1997.

Szewcy / The Shoemakers, St. I. Witkiewicz, reż. i scen. / direction and scenography, A. Markowicz,
Teatr Polski / Polski Theatre, Szczecin 1998.

Kram Karoliny / Caroline’s Household, M. de Ghelderhode,
Teatr Lalki i Aktora Miniatura / Miniatura Puppet and Actor Theatre, Gdańsk 2007.

Powrót Błazna / Return of a Clown scenariusz, reż. i scen. / script, direction and scenography,
A. Markowicz, Teatr Lalki i Aktora Miniatura / Miniatura Puppet and Actor Theatre, Gdańsk 2008.

 

WAŻNIEJSZE NAGRODY
/ MAIN AWARDS

 • Wyróżnienie Klubu Krytyki Teatralnej / Distinction of the Theatre Critic Club,

– „St. I. Witkiewicz – Gyubal Wahazar”, 1977

• Nagroda za scenografię na XXI Festiwalu Teatrów Polski Północnej / Award for scenography at the 21st Northern Poland Theatre Festival, Toruń 1979
Krawiec, S. Mrożek, Teatr im W. Horzycy / Horzyca Theatre, Toruń 1979.

• Nagroda „Gazety Pomorskiej” za inscenizację i scenografię na XXIII Festiwalu Teatrów Polski Północnej
/ “Gazeta Pomorska” Award for staging and scenography at the 23rd Northern Poland Theatre Festival, Toruń 1981
– Pieszo / On Foot, S. Mrożek, reż. i scen. / direction and scenography – A. Markowicz, Teatr im. W. Horzycy / Horzyca Theatre, Toruń 1981.

• Nagroda Złotej Karety za inscenizację i scenografię na XXVI Festiwalu Teatrów Polski Północnej
/ Gold Carriage Award for staging and scenography at the 26th Northern Poland Theatre Festival, Toruń 1984
Bezimienne dzieło / The Anonymous Work, St. I. Witkiewicz,
reż. i scen. / direction and scenography A. Markowicz, Teatr Dramatyczny / Dramatyczny Theatre, Gdynia 1983.

• Nagroda Teatralna Wojewody Gdańskiego za rok 1984 / Theatre Award of the Governor of Gdańskie Province in 1984.

• Spektakl wyróżniony przez magazyn „Reform” nagrodą za scenografię za rok 1988 / “Reform” magazine Award for scenography by for 1988
Białe małżeństwo / White marriage, T. Różewicz, Teatr w Eger (Węgry) / Thetre in Eger (Hungary), 1988.

• Nagroda Teatralna Wojewody Gdańskiego za najlepszą scenografię sezonu 1996/1997
/ Theatre Award of the Governor of Gdańskie Province for best scenography in 1996/1997 season
Wędrówki mistrza Kościeja / La Balade du Grand Macabre, M. de Ghelderode, reż. i scen. / direction and scenography
A. Markowicz, Teatr Lalki i Aktora Miniatura / Puppet and Actor Miniatura Theatre, Gdańsk 1996.

• Nagroda Wojewody Pomorskiego w kategorii „Sztuki wizualne” za rok 1998
/ Award of the Governor of Pomorskie Province in “Visual Arts “ category for 1998.

• Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 2001
Award of the Rector of the Academy of Fine Arts in Gdańsk, 2001.

 

WYBRANE WYSTAWY INDYWIDUALNE
/
SELECTED INDIVIDUAL EXHIBITIONS

• BWA Sopot, 1975.

• Galeria Centrum Sztuki „Studio”, Warszawa / “Studio” Art Centre Gallery, Warsaw, 1979.

• Maison du Theatre Internationale-Theatre du Rond Point, Paryż
/ Maison du Theatre Internationale-Theatre du Rond Point, Paris, 1984.

• Assembly Rooms Edinburgh Festival / Assembly Rooms Edinburgh Festival, 1984.

• Stadtheater Brema / Stadtheater Bremen 1984.

• Teatr Polski, Warszawa / Polski Theatre, Warsaw 1988.

• Vigado Galeria – Teatr Narodowy, Budapeszt / Vigado Gallery – National Theatre, Budapest 1988.

• The Globe (wystawa projektów koncepcyjnych teatru elżbietańskiego w Gdańsku), Londyn 2000
/ The Globe (exhibition of conceptual projects of the Elisabethan Theatre in Gdańsk), London 2000.

 

WYBRANE WYSTAWY ZBIOROWE
/ SELECTED COLLECTIVE EXHIBITIONS

Witkiewicz i teatr / Witkiewicz and Theatre Warszawa / Warsaw 1985.

Scenografia Polska / Polish Scenography, Toruń 1985.

Teatr polski wystawa polskiej plastyki teatralnej / Polish Theatre exhibition of Polish theatrical plastic arts Bruksela / Brussels, 1990.

Praskie Quadriennale, światowa wystawa scenografii i architektury teatralnej / Prague Quadrennial, world exhibition of theatre
scenography and architecture, Praga / Prague, 1995, 1999.

Płaszczyzna i przestrzeń – rzecz o scenografach Wybrzeża / Surface and Space – about Scenographers from the Coast,
Muzeum Narodowe w Gdańsku / National Museum in Gdańsk, 1998.

Obrazy sceniczne / Scenic Pictures Teatr Wybrzeże / Wybrzeże Theatre, Gdańsk 2003.

Scenografia i formy przestrzenne / Scenography and Spatial Forms
Muzeum Narodowe w Gdańsku / National Museum in Gdańsk, 2006.

Scenografia i formy przestrzenne / Scenography and Spatial Forms
Akademia Sztuk Pięknych / Academy of Fine Arts, Poznań 2008.

Obrazy przestrzeni / Images of Space Instytut Polski (wystawa towarzysząca XII. Praskiemu Quadriennale Scenografii Światowej) / Polish Institute (exhibition accompanying the 12th Prague Global Scenography Quadrennial) Praga / Prague, 2011.